Nieuwbouw Nippon Express opgeleverd

2 oktober 2014

Verschillende warehouse activiteiten van Nippon in Amstelveen, Rotterdam en Schiphol Rijk worden geconsolideerd op de Maasvlakte bij Rotterdam. Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw is een nieuw pand op de Maasvlakte gebouwd.

  Gebouwinformatie
Locatie Dardanellenstraat 90, 3199 KZ  MAASVLAKTE-Rotterdam
BVO 112.042 m²
Functie(s) Kantoor/Industrie
Elementen Liften, Laad-/Losplatforms, Beplanting
Bouwkosten € 25.000.000,--
BREEAM-NL score Verwachting: very good
FM Global Approved
TAPA Certified
Projectgegevens
Opdrachtgever Nippon Express (Nederland) BV
Projectmanager Hendriksen Project Management BV te Veenendaal, dhr. Dick Hendriksen
Expert LBP|Sight te Nieuwegein, dhr. Henk Versteeg en mw. Esther Slaat
Assessor Mat25 BV te Rotterdam, dhr. A.J. Vermeulen
Architect Klunder Architecten te Rotterdam, dhr. Cor Berg
Aannemer Pleijsier Bouw te Genemuiden, dhr. Alex Oosterhof
Installateur(s) E-installatie: Van Loon te DongenW-installatie: Van Bon Installaties-Technisch beheer te HeeschSprinklerinstallatie: KIN Sprinklertechniek te Tilburg
Adviseur(s) Constructeur (ontwerp): Van Rossum Raadgevende Ingenieurs te Rotterdam;Constructeur (uitvoering): Adviesbureau Broersma te Den Haag;Installaties: Mabutec te Snelrewaard; Bouwkundig tekenwerk uitvoering: Team 2 Studio voor Bouwkunst BV te Vollenhove; Duurzaamheid en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein; Ecologie en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein.
Projectbeschrijving
Inleiding Verschillende warehouse activiteiten van Nippon in Amstelveen, Rotterdam en Schiphol Rijk worden geconsolideerd op de Maasvlakte bij Rotterdam. Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw wordt een nieuw pand op de Maasvlakte gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe distributiecentrum, wat op 1 oktober 2014 zal worden opgeleverd aan de gebruiker Nippon.Het nieuwe distributiecentrum wordt 70.737 m² groot op een kavelgrootte van 112.042 m² en in erfpacht gegeven door het Havenbedrijf Rotterdam. Dit DC zal voldoen aan alle moderne eisen (FM-Global, BREEAM, TAPA, etc.) die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

 • distributie centrum 69.355 m² vvo
 • kantoorruimte 1.141 m² vvo
 • kantine 241.4 m² vvo
 • 250 parkeerplaatsen voor de auto
 • 50 parkeerplaatsen vrachtwagens
 • 45 laad-/losplatforms
 • 5 toegangsdeuren
 • vrije hoogte 12,5 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit Nippon Express, Royal Haskoning DHV, Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden en Hendriksen Project Management en vele toeleveranciers. Het project is gestart op 6 januari 2014, de vergunning is verleend in december 2013 en het distributie centrum zal op 1 oktober 2014 opgeleverd worden aan gebruiker Nippon Express.

De nieuwbouw is onderdeel van een omvangrijke herziening van het supply chain netwerk van Nippon Express. Met de nieuwe locatie wil men de efficiency optimaliseren om beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Ambities Duurzaamheid is een thema dat de wereld verovert. Gelukkig maar. Bij Borghese ervaren we het niet echt als nieuw. Een blik op de lange termijn – lees: de totale levensduur van een gebouw – is voor ons vanzelfsprekend. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om duurzamer te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kan, dat is de vraag, een gebouw blijvend en met minimale belasting voor de omgeving toegevoegde waarde bieden? We hebben vooruitstrevende ideeën en die delen we graag met u.Bij Borghese delen we onze doelstelling – duurzaam ontwikkelen en bouwen – met anderen. Samen met partners ontwikkelen we nieuwe concepten en onderzoeken we innovaties. Want duurzame gebouwen zouden standaard moeten worden. Zo participeren we in het Dutch Green Building Council. Een onafhankelijke organisatie, die een keurmerk aan het ontwikkelen is voor de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden.Startpunt voor Nippon Express (Nederland) BV en het Havenbedrijf Rotterdam was voor deze ontwikkeling BREEAM “Good”. Nog voor de start van de bouw is dit door Borghese, gezien onze ambities, verhoogd naar BREEAM “Very Good”.Speerpunten voor de duurzaamheid waren (en zijn) het energieverbruik en verwarming van het pand door middel van duurzame opwekking met behulp van WKO-installatie.
Technische Oplossingen Technische oplossingen waarvoor gekozen is, zijn onder andere:

 • Vloerverwarming met behulp van een ondergrondse warmtepomp (WKO);
 • LED verlichting met bewegingssensoren;
 • Regenwateropvang voor doorspoelen toiletten;
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s;
 • Hoge isolatiewaarde van het gebouw (Rc. 3,5);
 • Voorbereiding voor zonnepanelen voor levering van duurzame stroom;
 • ESFR sprinkler installatie.

Al deze oplossingen zijn gekozen met het oog op duurzaamheid en de besparingen die zij op den duur voor onze opdrachtgever opleveren.

Om een laag energieverbruik voor de verwarming van het gebouw te realiseren is de combinatie van een hoge isolatiewaarde en vloerverwarming toegepast. Door het gebruik van LED verlichting wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens twee-wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “very good” en bleek goed haalbaar gedurende het gehele traject.
BREEAM-NL Eenvoudig te behalen credits waren bouwplaats en omgeving (MAN 2) en Afvalmanagement op de bouwplaats (WST 1) waarbij dit punt direct vanaf de start ingezet moet worden en het dan vanzelfsprekend wordt. Daarentegen waren de credits aanwezige planten en dieren op de locatie (LE 3) en Voetgangers- en fietsersveiligheid (TRA 3) lastige credits om te behalen. Deze credits kosten veel tijd, omdat in het basis terrein- en logistieke ontwerp geen rekening gehouden was met de invulling en de benodigde ruimte, die de uitvoering van deze credits nodig hebben. Hierdoor was veel overleg nodig tussen de opdrachtgever en aannemer om te zoeken naar de beste oplossing voor dit project.
Kosten De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen. Deze kosten worden geïnvesteerd, omdat Borghese van mening is, dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en een prettigere plek levert voor haar medewerkers.
Tip(s) voor volgend project Tijdig besluiten welke BREEAM credits niet nodig zijn, zodat geen onnodige tijd wordt verloren in het proces voor credits die uiteindelijk niet echt nodig zijn. Het is van groot belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen en alle BREEAM informatie aanleveren en met betrokkenen delen.

 


Verschillende warehouse activiteiten van Nippon in Amstelveen, Rotterdam en Schiphol Rijk worden geconsolideerd op de Maasvlakte bij Rotterdam. Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw is een nieuw pand op de Maasvlakte gebouwd.

  Gebouwinformatie
Locatie Dardanellenstraat 90, 3199 KZ  MAASVLAKTE-Rotterdam
BVO 112.042 m²
Functie(s) Kantoor/Industrie
Elementen Liften, Laad-/Losplatforms, Beplanting
Bouwkosten € 25.000.000,--
BREEAM-NL score Verwachting: very good
FM Global Approved
TAPA Certified
Projectgegevens
Opdrachtgever Nippon Express (Nederland) BV
Projectmanager Hendriksen Project Management BV te Veenendaal, dhr. Dick Hendriksen
Expert LBP|Sight te Nieuwegein, dhr. Henk Versteeg en mw. Esther Slaat
Assessor Mat25 BV te Rotterdam, dhr. A.J. Vermeulen
Architect Klunder Architecten te Rotterdam, dhr. Cor Berg
Aannemer Pleijsier Bouw te Genemuiden, dhr. Alex Oosterhof
Installateur(s) E-installatie: Van Loon te DongenW-installatie: Van Bon Installaties-Technisch beheer te HeeschSprinklerinstallatie: KIN Sprinklertechniek te Tilburg
Adviseur(s) Constructeur (ontwerp): Van Rossum Raadgevende Ingenieurs te Rotterdam;Constructeur (uitvoering): Adviesbureau Broersma te Den Haag;Installaties: Mabutec te Snelrewaard; Bouwkundig tekenwerk uitvoering: Team 2 Studio voor Bouwkunst BV te Vollenhove; Duurzaamheid en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein; Ecologie en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein.
Projectbeschrijving
Inleiding Verschillende warehouse activiteiten van Nippon in Amstelveen, Rotterdam en Schiphol Rijk worden geconsolideerd op de Maasvlakte bij Rotterdam. Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw wordt een nieuw pand op de Maasvlakte gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe distributiecentrum, wat op 1 oktober 2014 zal worden opgeleverd aan de gebruiker Nippon.Het nieuwe distributiecentrum wordt 70.737 m² groot op een kavelgrootte van 112.042 m² en in erfpacht gegeven door het Havenbedrijf Rotterdam. Dit DC zal voldoen aan alle moderne eisen (FM-Global, BREEAM, TAPA, etc.) die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

 • distributie centrum 69.355 m² vvo
 • kantoorruimte 1.141 m² vvo
 • kantine 241.4 m² vvo
 • 250 parkeerplaatsen voor de auto
 • 50 parkeerplaatsen vrachtwagens
 • 45 laad-/losplatforms
 • 5 toegangsdeuren
 • vrije hoogte 12,5 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit Nippon Express, Royal Haskoning DHV, Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden en Hendriksen Project Management en vele toeleveranciers. Het project is gestart op 6 januari 2014, de vergunning is verleend in december 2013 en het distributie centrum zal op 1 oktober 2014 opgeleverd worden aan gebruiker Nippon Express.

De nieuwbouw is onderdeel van een omvangrijke herziening van het supply chain netwerk van Nippon Express. Met de nieuwe locatie wil men de efficiency optimaliseren om beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Ambities Duurzaamheid is een thema dat de wereld verovert. Gelukkig maar. Bij Borghese ervaren we het niet echt als nieuw. Een blik op de lange termijn – lees: de totale levensduur van een gebouw – is voor ons vanzelfsprekend. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om duurzamer te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kan, dat is de vraag, een gebouw blijvend en met minimale belasting voor de omgeving toegevoegde waarde bieden? We hebben vooruitstrevende ideeën en die delen we graag met u.Bij Borghese delen we onze doelstelling – duurzaam ontwikkelen en bouwen – met anderen. Samen met partners ontwikkelen we nieuwe concepten en onderzoeken we innovaties. Want duurzame gebouwen zouden standaard moeten worden. Zo participeren we in het Dutch Green Building Council. Een onafhankelijke organisatie, die een keurmerk aan het ontwikkelen is voor de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden.Startpunt voor Nippon Express (Nederland) BV en het Havenbedrijf Rotterdam was voor deze ontwikkeling BREEAM “Good”. Nog voor de start van de bouw is dit door Borghese, gezien onze ambities, verhoogd naar BREEAM “Very Good”.Speerpunten voor de duurzaamheid waren (en zijn) het energieverbruik en verwarming van het pand door middel van duurzame opwekking met behulp van WKO-installatie.
Technische Oplossingen Technische oplossingen waarvoor gekozen is, zijn onder andere:

 • Vloerverwarming met behulp van een ondergrondse warmtepomp (WKO);
 • LED verlichting met bewegingssensoren;
 • Regenwateropvang voor doorspoelen toiletten;
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s;
 • Hoge isolatiewaarde van het gebouw (Rc. 3,5);
 • Voorbereiding voor zonnepanelen voor levering van duurzame stroom;
 • ESFR sprinkler installatie.

Al deze oplossingen zijn gekozen met het oog op duurzaamheid en de besparingen die zij op den duur voor onze opdrachtgever opleveren.

Om een laag energieverbruik voor de verwarming van het gebouw te realiseren is de combinatie van een hoge isolatiewaarde en vloerverwarming toegepast. Door het gebruik van LED verlichting wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens twee-wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “very good” en bleek goed haalbaar gedurende het gehele traject.
BREEAM-NL Eenvoudig te behalen credits waren bouwplaats en omgeving (MAN 2) en Afvalmanagement op de bouwplaats (WST 1) waarbij dit punt direct vanaf de start ingezet moet worden en het dan vanzelfsprekend wordt. Daarentegen waren de credits aanwezige planten en dieren op de locatie (LE 3) en Voetgangers- en fietsersveiligheid (TRA 3) lastige credits om te behalen. Deze credits kosten veel tijd, omdat in het basis terrein- en logistieke ontwerp geen rekening gehouden was met de invulling en de benodigde ruimte, die de uitvoering van deze credits nodig hebben. Hierdoor was veel overleg nodig tussen de opdrachtgever en aannemer om te zoeken naar de beste oplossing voor dit project.
Kosten De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen. Deze kosten worden geïnvesteerd, omdat Borghese van mening is, dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en een prettigere plek levert voor haar medewerkers.
Tip(s) voor volgend project Tijdig besluiten welke BREEAM credits niet nodig zijn, zodat geen onnodige tijd wordt verloren in het proces voor credits die uiteindelijk niet echt nodig zijn. Het is van groot belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen en alle BREEAM informatie aanleveren en met betrokkenen delen.