Nieuw vers-distributie centrum Norbert Dentressangle, Nieuwegein

1 februari 2015

Op vrijdag 7 november 2014 heeft ontwikkelaar Borghese Logistics de eerste paal geslagen voor de bouw van het shared fresh center voor huurder Norbert Dentressangle. Borghese Logistics zal deze unieke ontwikkeling in juli 2015 opleveren aan de huurder. Prologis treedt op als belegger en zal het pand bij ingang van de huurovereenkomst in portefeuille nemen.

Het nieuwe distributiecentrum is gelegen op bedrijvenpark ‘Het Klooster’ in Nieuwegein. Een centrale plek voor Norbert Dentressangle; één van de grootste Europese spelers op het gebied van logistiek, transport en freight forwarding. De teams van Norbert Dentressangle ontwikkelen hoogwaardige logistieke oplossingen voor de ambient en temperatuur gecontroleerde logistieke sector, ongeacht de omvang van het bedrijf en de aard van de producten en verpakkingen.

Vanuit het pand van in totaal 41.000 m² zal de bevoorrading van versproducten naar de Nederlandse en Belgische supermarkten van Albert Heijn gaan plaatsvinden. Het distributiecentrum heeft een uniek karakter, doordat het een uitgebreide koeling (0 – 2 graden Celsius) bevat en voldoet aan hoge duurzaamheideisen (BREEAM Very Good) die gesteld worden aan voedselveiligheid.

Bij de totstandkoming van het huurcontract werd Borghese Logistics naar tevredenheid geadviseerd door BNP Paribas Real Estate en CMS Derks Star Busmann. Prologis werd bij de aankoop geadviseerd door JLL en Clifford Chance.

Een succesvolle samenwerking waarbij voor alle partijen het project aansluit bij de ambitie om in de toekomst duurzaam te ontwikkelen.

  Gebouwinformatie
Locatie Inundatiedok 38, 3439 JJ NIEUWEGEIN
BVO 41.840 m²
Functie(s) Kantoor (2.871 m²) / Industrie (39.665 m²)
Elementen Liften, Laad-/Losplatforms, Installaties, Beplanting
Bouwkosten € 21.000.000,--
BREEAM-NL score Ambitie: very good
Projectgegevens
Opdrachtgever Norbert Dentressangle Logistics Netherlands
Projectmanager Hendriksen Project Management BV te Veenendaal, dhr. Dick Hendriksen
Expert DENC Zuid te Oisterwijk, dhr. Johan Snepvangers
Assessor BOAG BV te Rotterdam, dhr. R. van der Heijden
Ontwerpgegevens
Architect DENC Zuid te Oisterwijk, dhr. Peter van Meerwijk
Aannemer Pleijsier Bouw te Genemuiden, dhr. Alex Oosterhof
Installateur(s) E-installatie: Van Dalen Installatietechniek - NijkerkW-installatie: Van Dalen Installatietechniek - NijkerkSprinklerinstallatie: Kemkens Brandbeveiliging BV te Oss
Adviseur(s) Constructeur: DENC Zuid te OisterwijkInstallaties: DENC Zuid te OisterwijkBouwkundig tekenwerk uitvoering: DENC Zuid te OisterwijkDuurzaamheid en Milieu: LBP|Sight te NieuwegeinEcologie en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein
Projectbeschrijving
Inleiding De bouw van een innovatief versdistributiecentrum voor Albert Heijn op bedrijvenpark Het Klooster te Nieuwegein ging in oktober 2014 van start. Woensdag 17 september 2014 tekenden de betrokken partijen de koopovereenkomst. Logistiek dienstverlener Norbert Dentressangle (ND) wordt verantwoordelijk voor het nieuwe verscentrum. Vanaf de tweede helft van 2015 voorziet het verscentrum in Nieuwegein ruim 900 Albert Heijn-winkels in Nederland en België van verse producten.Logistiek vastgoedontwikkelaar Borghese Logistics tekende voor de aankoop van het perceel bouwgrond van 62.100 m2 voor de realisatie van het verscentrum van 41.840 m2 bvo voor Albert Heijn. Samen met Pleijsier Bouw wordt aan dit nieuwe onderkomen gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe DC, wat op 2 juli 2015 zal worden opgeleverd aan de gebruiker ND Logistics.Het idee achter het verscentrum is dat leveranciers hun producten direct na productie naar het ‘shared fresh center’ brengen. Dit biedt als voordeel dat minder voorraad nodig is, dat het aantal transportbewegingen verminderd wordt en versproducten sneller in de winkels liggen. Dit DC zal voldoen aan alle moderne eisen (FM-Global, BREEAM, etc.) die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

 • warehouse 31.800 m²
 • mezzanine 6.557 m²
 • kantoorruimte 2.871 m²
 • 193 parkeerplaatsen voor de auto
 • 63 parkeerplaatsen vrachtwagens
 • 43 laad-/losplatforms
 • 3 toegangsdeuren (gelijkvloerse entrees gebouw voor grote voertuigen)
 • vrije hoogte 12,4 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit ND Logistics, DENC Zuid, Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden, Hendriksen Project Management en vele toeleveranciers. De bouw van het project is gestart eind oktober 2014, de vergunning is aan ND Logistics verleend op 23 mei 2014 en het vers- centrum zal op 2 juli 2015 opgeleverd worden aan gebruiker ND Logistics Netherlands.

Eerder maakte Albert Heijn bekend de logistieke keten van een groot aantal versproducten te willen versnellen. Albert Heijn en ND kondigde in april de bouw van een groot ‘shared fresh center’ aan, centraal in het land gevestigd in Nieuwegein. Algemeen directeur van ND, Mauro Ungheretti: ‘ND heeft de keuze gemaakt voor locatie Het Klooster, omdat deze erg geschikt is voor het uitvoeren van de beoogde logistieke activiteiten voor Albert Heijn en haar leveranciers. De locatie is centraal gelegen en ligt direct aan de snelweg en beschikt bovendien over een grote kavel waar voldoende hoogbouw neergezet mag worden.’

Ambities Duurzaamheid is een thema dat de wereld verovert. Gelukkig maar. Bij Borghese ervaren we het niet echt als nieuw. Een blik op de lange termijn – lees: de totale levensduur van een gebouw – is voor ons vanzelfsprekend. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om duurzamer te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kan, dat is de vraag, een gebouw blijvend en met minimale belasting voor de omgeving toegevoegde waarde bieden? We hebben vooruitstrevende ideeën en die delen we graag met u.Bij Borghese delen we onze doelstelling – duurzaam ontwikkelen en bouwen – met anderen. Samen met partners ontwikkelen we nieuwe concepten en onderzoeken we innovaties. Want duurzame gebouwen zouden standaard moeten worden. Zo participeren we in het Dutch Green Building Council. Een onafhankelijke organisatie, die een keurmerk aan het ontwikkelen is voor de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden.Startpunt voor ND Logistics Netherlands en Ahold was voor deze ontwikkeling BREEAM “Very Good” een streven dat past bij onze visie op moderne distributiecentra in Nederland.
Technische Oplossingen Technische oplossingen waarvoor gekozen is, zijn onder andere:

 • LED verlichting deels met bewegingssensoren;
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s;
 • Hoge isolatiewaarde van het gebouw;
 • Door o.a. toepassing van EC-Ventilatoren zeer energiezuinige koelinstallatie;
 • ESFR sprinkler installatie.

Al deze oplossingen zijn gekozen met het oog op duurzaamheid en de besparingen, die zij op den duur voor onze opdrachtgever opleveren. Door het gebruik van LED verlichting wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Verwacht EnergieVerbruik
 • Verwacht energieverbruik in kWh/m² BVO: 55,5 kWh/m² BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO: 55,5 kWh/m² BVO p.jaar 
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO: 0 kWh per jaar
 • Verwacht waterverbruik in m³/persoon/jaar: 25 m³ per persoon per jaar
 • % waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water: 0%
Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens twee-wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “very good”.
BREEAM-NL Momenteel wordt er in nauw overleg met verschillende onderaannemers hard gewerkt om de benodigde stukken aan te leveren zodat half februari 2015 het ontwerpcertificaat aangevraagd kan worden.
Kosten De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen. Deze kosten worden geïnvesteerd, omdat Borghese van mening is, dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en een prettigere plek levert voor haar medewerkers.
Tip(s) voor volgend project Tijdig besluiten welke BREEAM credits niet nodig zijn, zodat geen onnodige tijd wordt verloren in het proces voor credits die uiteindelijk niet echt nodig zijn. Het is van groot belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen en alle BREEAM informatie aanleveren en met betrokkenen delen.

Op vrijdag 7 november 2014 heeft ontwikkelaar Borghese Logistics de eerste paal geslagen voor de bouw van het shared fresh center voor huurder Norbert Dentressangle. Borghese Logistics zal deze unieke ontwikkeling in juli 2015 opleveren aan de huurder. Prologis treedt op als belegger en zal het pand bij ingang van de huurovereenkomst in portefeuille nemen.

Het nieuwe distributiecentrum is gelegen op bedrijvenpark ‘Het Klooster’ in Nieuwegein. Een centrale plek voor Norbert Dentressangle; één van de grootste Europese spelers op het gebied van logistiek, transport en freight forwarding. De teams van Norbert Dentressangle ontwikkelen hoogwaardige logistieke oplossingen voor de ambient en temperatuur gecontroleerde logistieke sector, ongeacht de omvang van het bedrijf en de aard van de producten en verpakkingen.

Vanuit het pand van in totaal 41.000 m² zal de bevoorrading van versproducten naar de Nederlandse en Belgische supermarkten van Albert Heijn gaan plaatsvinden. Het distributiecentrum heeft een uniek karakter, doordat het een uitgebreide koeling (0 – 2 graden Celsius) bevat en voldoet aan hoge duurzaamheideisen (BREEAM Very Good) die gesteld worden aan voedselveiligheid.

Bij de totstandkoming van het huurcontract werd Borghese Logistics naar tevredenheid geadviseerd door BNP Paribas Real Estate en CMS Derks Star Busmann. Prologis werd bij de aankoop geadviseerd door JLL en Clifford Chance.

Een succesvolle samenwerking waarbij voor alle partijen het project aansluit bij de ambitie om in de toekomst duurzaam te ontwikkelen.

  Gebouwinformatie
Locatie Inundatiedok 38, 3439 JJ NIEUWEGEIN
BVO 41.840 m²
Functie(s) Kantoor (2.871 m²) / Industrie (39.665 m²)
Elementen Liften, Laad-/Losplatforms, Installaties, Beplanting
Bouwkosten € 21.000.000,--
BREEAM-NL score Ambitie: very good
Projectgegevens
Opdrachtgever Norbert Dentressangle Logistics Netherlands
Projectmanager Hendriksen Project Management BV te Veenendaal, dhr. Dick Hendriksen
Expert DENC Zuid te Oisterwijk, dhr. Johan Snepvangers
Assessor BOAG BV te Rotterdam, dhr. R. van der Heijden
Ontwerpgegevens
Architect DENC Zuid te Oisterwijk, dhr. Peter van Meerwijk
Aannemer Pleijsier Bouw te Genemuiden, dhr. Alex Oosterhof
Installateur(s) E-installatie: Van Dalen Installatietechniek - NijkerkW-installatie: Van Dalen Installatietechniek - NijkerkSprinklerinstallatie: Kemkens Brandbeveiliging BV te Oss
Adviseur(s) Constructeur: DENC Zuid te OisterwijkInstallaties: DENC Zuid te OisterwijkBouwkundig tekenwerk uitvoering: DENC Zuid te OisterwijkDuurzaamheid en Milieu: LBP|Sight te NieuwegeinEcologie en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein
Projectbeschrijving
Inleiding De bouw van een innovatief versdistributiecentrum voor Albert Heijn op bedrijvenpark Het Klooster te Nieuwegein ging in oktober 2014 van start. Woensdag 17 september 2014 tekenden de betrokken partijen de koopovereenkomst. Logistiek dienstverlener Norbert Dentressangle (ND) wordt verantwoordelijk voor het nieuwe verscentrum. Vanaf de tweede helft van 2015 voorziet het verscentrum in Nieuwegein ruim 900 Albert Heijn-winkels in Nederland en België van verse producten.Logistiek vastgoedontwikkelaar Borghese Logistics tekende voor de aankoop van het perceel bouwgrond van 62.100 m2 voor de realisatie van het verscentrum van 41.840 m2 bvo voor Albert Heijn. Samen met Pleijsier Bouw wordt aan dit nieuwe onderkomen gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe DC, wat op 2 juli 2015 zal worden opgeleverd aan de gebruiker ND Logistics.Het idee achter het verscentrum is dat leveranciers hun producten direct na productie naar het ‘shared fresh center’ brengen. Dit biedt als voordeel dat minder voorraad nodig is, dat het aantal transportbewegingen verminderd wordt en versproducten sneller in de winkels liggen. Dit DC zal voldoen aan alle moderne eisen (FM-Global, BREEAM, etc.) die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

 • warehouse 31.800 m²
 • mezzanine 6.557 m²
 • kantoorruimte 2.871 m²
 • 193 parkeerplaatsen voor de auto
 • 63 parkeerplaatsen vrachtwagens
 • 43 laad-/losplatforms
 • 3 toegangsdeuren (gelijkvloerse entrees gebouw voor grote voertuigen)
 • vrije hoogte 12,4 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit ND Logistics, DENC Zuid, Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden, Hendriksen Project Management en vele toeleveranciers. De bouw van het project is gestart eind oktober 2014, de vergunning is aan ND Logistics verleend op 23 mei 2014 en het vers- centrum zal op 2 juli 2015 opgeleverd worden aan gebruiker ND Logistics Netherlands.

Eerder maakte Albert Heijn bekend de logistieke keten van een groot aantal versproducten te willen versnellen. Albert Heijn en ND kondigde in april de bouw van een groot ‘shared fresh center’ aan, centraal in het land gevestigd in Nieuwegein. Algemeen directeur van ND, Mauro Ungheretti: ‘ND heeft de keuze gemaakt voor locatie Het Klooster, omdat deze erg geschikt is voor het uitvoeren van de beoogde logistieke activiteiten voor Albert Heijn en haar leveranciers. De locatie is centraal gelegen en ligt direct aan de snelweg en beschikt bovendien over een grote kavel waar voldoende hoogbouw neergezet mag worden.’

Ambities Duurzaamheid is een thema dat de wereld verovert. Gelukkig maar. Bij Borghese ervaren we het niet echt als nieuw. Een blik op de lange termijn – lees: de totale levensduur van een gebouw – is voor ons vanzelfsprekend. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om duurzamer te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kan, dat is de vraag, een gebouw blijvend en met minimale belasting voor de omgeving toegevoegde waarde bieden? We hebben vooruitstrevende ideeën en die delen we graag met u.Bij Borghese delen we onze doelstelling – duurzaam ontwikkelen en bouwen – met anderen. Samen met partners ontwikkelen we nieuwe concepten en onderzoeken we innovaties. Want duurzame gebouwen zouden standaard moeten worden. Zo participeren we in het Dutch Green Building Council. Een onafhankelijke organisatie, die een keurmerk aan het ontwikkelen is voor de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden.Startpunt voor ND Logistics Netherlands en Ahold was voor deze ontwikkeling BREEAM “Very Good” een streven dat past bij onze visie op moderne distributiecentra in Nederland.
Technische Oplossingen Technische oplossingen waarvoor gekozen is, zijn onder andere:

 • LED verlichting deels met bewegingssensoren;
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s;
 • Hoge isolatiewaarde van het gebouw;
 • Door o.a. toepassing van EC-Ventilatoren zeer energiezuinige koelinstallatie;
 • ESFR sprinkler installatie.

Al deze oplossingen zijn gekozen met het oog op duurzaamheid en de besparingen, die zij op den duur voor onze opdrachtgever opleveren. Door het gebruik van LED verlichting wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Verwacht EnergieVerbruik
 • Verwacht energieverbruik in kWh/m² BVO: 55,5 kWh/m² BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO: 55,5 kWh/m² BVO p.jaar 
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO: 0 kWh per jaar
 • Verwacht waterverbruik in m³/persoon/jaar: 25 m³ per persoon per jaar
 • % waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water: 0%
Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens twee-wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “very good”.
BREEAM-NL Momenteel wordt er in nauw overleg met verschillende onderaannemers hard gewerkt om de benodigde stukken aan te leveren zodat half februari 2015 het ontwerpcertificaat aangevraagd kan worden.
Kosten De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen. Deze kosten worden geïnvesteerd, omdat Borghese van mening is, dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en een prettigere plek levert voor haar medewerkers.
Tip(s) voor volgend project Tijdig besluiten welke BREEAM credits niet nodig zijn, zodat geen onnodige tijd wordt verloren in het proces voor credits die uiteindelijk niet echt nodig zijn. Het is van groot belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen en alle BREEAM informatie aanleveren en met betrokkenen delen.