Borghese Logistics realiseert nieuwbouw voor M&G Group met bijzondere inzet op ecologie

29 maart 2022

M&G Group brengt de productie en distributie van producten voor rookgasafvoer en ventilatie onder in een nieuw onderkomen dat wordt ontwikkeld door Borghese Logistics. Beide partijen investeren bij het ontwerp en bouw maximaal in duurzaamheid, biodiversiteit en inpassing in het landschap. Meest in het oog springend zijn de bestaande bomen die een groot deel van het pand op bedrijventerrein Assen-Zuid aan het zicht onttrekken.

Half januari is langs de A28 in Assen onder leiding van Borghese Logistics een start gemaakt met de bouw van een nieuw pand. De toekomstige gebruiker is M&G Group, dat op dit moment nog twee locaties in Noord-Nederland heeft voor de ontwikkeling, productie en distributie van oplossingen voor rookgasafvoer en ventilatie. Op de nieuwe locatie wil M&G Group deze activiteiten samenvoegen, wat leidt tot minder pendelverkeer, minder CO2-uitstoot en meer efficiëntie.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe onderkomen heeft Borghese Logistics in samenspraak met M&G Group extra aandacht besteedt aan de ecologische inpassing. 

“M&G Group heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil een pand dat bijdraagt aan een gezond binnen- en buitenklimaat. Daarom zochten ze een partner met ervaring in het realiseren van een duurzaam pand voor zowel productie als distributie. Vanaf juni vorig jaar hebben we samen met M&G Group gewerkt aan het ontwerp van dit onderkomen”, vertelt Tessa van Voorthuizen, Real Estate Developer bij Borghese Logistics.

Borghese Logistics is ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek vastgoed en legt de focus altijd op de specifieke wensen van de eindgebruiker, met oog voor de omgeving. Met een pipeline van meer dan 200.000 m2 nieuwbouw verdeeld over heel Nederland worden uiteenlopende opdrachtgevers bijgestaan met hun plannen.

Behoud van biodiversiteit 

Tijdens de ontwerpfase heeft Borghese Logistics samen met een ecoloog de bestaande biodiversiteit in de omgeving in kaart gebracht en gekeken hoe het pand op zo’n manier kan worden ingepast dat de biodiversiteit behouden blijft, of misschien zelfs versterkt wordt. Dat heeft geresulteerd in uiteenlopende maatregelen, waarvan het behoud van bomen het meest in het oog springt. Van Voorthuizen: “Vaak worden bomen gekapt en elders weer teruggeplant, maar het duurt jaren voordat die volgroeid zijn. Daarom is het pand zo gesitueerd, dat we zoveel mogelijk bomen konden laten staan.”

Aan de achterzijde van het pand zal een bos worden ingericht voor de grote bosmuis. Dat is een bedreigde diersoort die zich hier thuis voelt en hier de kans krijgt zich weer te ontwikkelen. Het voordeel van alle bomen is dat het pand daardoor deels aan het zicht wordt onttrokken. “Daarmee geven we gehoor aan de sentimenten over de verdozing van het landschap. Door de rest van het pand een groene, taps toelopende wand te geven, laten we het pand zoveel mogelijk opgaan in het Drentse landschap.”

Investering in groen 

In overleg met M&G Group heeft Borghese Logistics nog meer maatregelen genomen. Zo is rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen. Door amberkleurige buitenverlichting aan te brengen, raken de vleermuizen niet verblind en raken de vliegroutes niet verstoord. Het stuk grond aan de linkerzijde, voor mogelijke toekomstige uitbreiding, wordt nu ingezaaid met wilde bloemen en planten, zodat bijenpopulaties hun steentje kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.

Om een goede afwatering te waarborgen en verdroging van het landschap tegen te gaan, worden de 302 parkeerplaatsen voorzien van graskeien. “Ook dat draagt weer bij aan de inpassing in landschap. Samen met de bestaande bomen zorgen de graskeien ervoor dat het onderkomen niet oogt als een grote ‘concrete jungle’.

Adiabatische koeling

Het gebouw zelf is eveneens ontworpen met het oog op duurzaamheid. Door gebruik te maken van adiabatische koeling en ventilatie – met water als koudemiddel – zijn de 300 medewerkers in het pand verzekerd van schone, frisse lucht en een aangenaam binnenklimaat. De parkeerplaats krijgt laadpalen, waarbij twintig procent van de parkeerterreinen alvast wordt voorbereid op het opladen van elektrische auto’s.

Ook voor andere verkeersstromen is volop aandacht. Door de fiets- en looppaden slim te situeren en te scheiden van het vrachtverkeer, kunnen alle medewerkers veilig hun werkplek bereiken. Op het dak komen bovendien zonnepanelen te liggen. “Het pand beschikt in elk geval over een BREEAM-Very Good certificaat. Op dit moment onderzoeken we hoe dat kan worden geoptimaliseerd naar BREEAM Excellent”, legt Van Voorthuizen uit.

Inclusief R&D-ruimte

Het nieuwe onderkomen wordt 12 meter hoog en krijgt een totale oppervlakte van 39.500 vierkante meter. Daarvan is 27.000 vierkante meter bestemd voor productie, inclusief een uitgebreide R&D-ruimte waarin M&G nieuwe producten kan ontwikkelen en testen. Een ander deel met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter wordt ingericht als conventioneel magazijn.

Voor kantoren is 3.000 vierkante meter gereserveerd. “Wij zijn nu bezig om de kantoorruimte zo in te delen, dat iedere medewerker maximaal profiteert van daglicht”, weet Van Voorthuizen, die erop wijst dat de eerste contouren van het pand snel zichtbaar zullen zijn. Op 23 december 2022 wordt het pand, naar ontwerp van MIES architectuur, opgeleverd. Aannemer Pleijsier Bouw is verantwoordelijk voor de realisatie.


M&G Group brengt de productie en distributie van producten voor rookgasafvoer en ventilatie onder in een nieuw onderkomen dat wordt ontwikkeld door Borghese Logistics. Beide partijen investeren bij het ontwerp en bouw maximaal in duurzaamheid, biodiversiteit en inpassing in het landschap. Meest in het oog springend zijn de bestaande bomen die een groot deel van het pand op bedrijventerrein Assen-Zuid aan het zicht onttrekken.

Half januari is langs de A28 in Assen onder leiding van Borghese Logistics een start gemaakt met de bouw van een nieuw pand. De toekomstige gebruiker is M&G Group, dat op dit moment nog twee locaties in Noord-Nederland heeft voor de ontwikkeling, productie en distributie van oplossingen voor rookgasafvoer en ventilatie. Op de nieuwe locatie wil M&G Group deze activiteiten samenvoegen, wat leidt tot minder pendelverkeer, minder CO2-uitstoot en meer efficiëntie.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe onderkomen heeft Borghese Logistics in samenspraak met M&G Group extra aandacht besteedt aan de ecologische inpassing. 

“M&G Group heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil een pand dat bijdraagt aan een gezond binnen- en buitenklimaat. Daarom zochten ze een partner met ervaring in het realiseren van een duurzaam pand voor zowel productie als distributie. Vanaf juni vorig jaar hebben we samen met M&G Group gewerkt aan het ontwerp van dit onderkomen”, vertelt Tessa van Voorthuizen, Real Estate Developer bij Borghese Logistics.

Borghese Logistics is ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek vastgoed en legt de focus altijd op de specifieke wensen van de eindgebruiker, met oog voor de omgeving. Met een pipeline van meer dan 200.000 m2 nieuwbouw verdeeld over heel Nederland worden uiteenlopende opdrachtgevers bijgestaan met hun plannen.

Behoud van biodiversiteit 

Tijdens de ontwerpfase heeft Borghese Logistics samen met een ecoloog de bestaande biodiversiteit in de omgeving in kaart gebracht en gekeken hoe het pand op zo’n manier kan worden ingepast dat de biodiversiteit behouden blijft, of misschien zelfs versterkt wordt. Dat heeft geresulteerd in uiteenlopende maatregelen, waarvan het behoud van bomen het meest in het oog springt. Van Voorthuizen: “Vaak worden bomen gekapt en elders weer teruggeplant, maar het duurt jaren voordat die volgroeid zijn. Daarom is het pand zo gesitueerd, dat we zoveel mogelijk bomen konden laten staan.”

Aan de achterzijde van het pand zal een bos worden ingericht voor de grote bosmuis. Dat is een bedreigde diersoort die zich hier thuis voelt en hier de kans krijgt zich weer te ontwikkelen. Het voordeel van alle bomen is dat het pand daardoor deels aan het zicht wordt onttrokken. “Daarmee geven we gehoor aan de sentimenten over de verdozing van het landschap. Door de rest van het pand een groene, taps toelopende wand te geven, laten we het pand zoveel mogelijk opgaan in het Drentse landschap.”

Investering in groen 

In overleg met M&G Group heeft Borghese Logistics nog meer maatregelen genomen. Zo is rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen. Door amberkleurige buitenverlichting aan te brengen, raken de vleermuizen niet verblind en raken de vliegroutes niet verstoord. Het stuk grond aan de linkerzijde, voor mogelijke toekomstige uitbreiding, wordt nu ingezaaid met wilde bloemen en planten, zodat bijenpopulaties hun steentje kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.

Om een goede afwatering te waarborgen en verdroging van het landschap tegen te gaan, worden de 302 parkeerplaatsen voorzien van graskeien. “Ook dat draagt weer bij aan de inpassing in landschap. Samen met de bestaande bomen zorgen de graskeien ervoor dat het onderkomen niet oogt als een grote ‘concrete jungle’.

Adiabatische koeling

Het gebouw zelf is eveneens ontworpen met het oog op duurzaamheid. Door gebruik te maken van adiabatische koeling en ventilatie – met water als koudemiddel – zijn de 300 medewerkers in het pand verzekerd van schone, frisse lucht en een aangenaam binnenklimaat. De parkeerplaats krijgt laadpalen, waarbij twintig procent van de parkeerterreinen alvast wordt voorbereid op het opladen van elektrische auto’s.

Ook voor andere verkeersstromen is volop aandacht. Door de fiets- en looppaden slim te situeren en te scheiden van het vrachtverkeer, kunnen alle medewerkers veilig hun werkplek bereiken. Op het dak komen bovendien zonnepanelen te liggen. “Het pand beschikt in elk geval over een BREEAM-Very Good certificaat. Op dit moment onderzoeken we hoe dat kan worden geoptimaliseerd naar BREEAM Excellent”, legt Van Voorthuizen uit.

Inclusief R&D-ruimte

Het nieuwe onderkomen wordt 12 meter hoog en krijgt een totale oppervlakte van 39.500 vierkante meter. Daarvan is 27.000 vierkante meter bestemd voor productie, inclusief een uitgebreide R&D-ruimte waarin M&G nieuwe producten kan ontwikkelen en testen. Een ander deel met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter wordt ingericht als conventioneel magazijn.

Voor kantoren is 3.000 vierkante meter gereserveerd. “Wij zijn nu bezig om de kantoorruimte zo in te delen, dat iedere medewerker maximaal profiteert van daglicht”, weet Van Voorthuizen, die erop wijst dat de eerste contouren van het pand snel zichtbaar zullen zijn. Op 23 december 2022 wordt het pand, naar ontwerp van MIES architectuur, opgeleverd. Aannemer Pleijsier Bouw is verantwoordelijk voor de realisatie.