Borghese Logistics lid van NDL/HIDC

2 november 2016

Borghese Logistics is sinds 1 november 2016 lid van de vereniging “Nederland Distributieland”, afgekort “NDL/HIDC”. Wij willen een partner zijn voor een breed scala aan nationale en internationale dienstverleners in de logistiek. Daarbij past het lidmaatschap van NDL/HIDC.

De vereniging telt ruim driehonderd leden. Allemaal werkzaam in de logistieke dienstverlening waarbij zij zich bezighouden met logistiek via weg, water, spoor, lucht of leidingen, zoals verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen.

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. Zij geven advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en bieden hulp bij het structureren van hun Europese distributie. Zij vervullen de rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met de eigen leden, zodat beide partijen nieuwe contacten en contracten kunnen sluiten.

certificaat

 


Borghese Logistics is sinds 1 november 2016 lid van de vereniging “Nederland Distributieland”, afgekort “NDL/HIDC”. Wij willen een partner zijn voor een breed scala aan nationale en internationale dienstverleners in de logistiek. Daarbij past het lidmaatschap van NDL/HIDC.

De vereniging telt ruim driehonderd leden. Allemaal werkzaam in de logistieke dienstverlening waarbij zij zich bezighouden met logistiek via weg, water, spoor, lucht of leidingen, zoals verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen.

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. Zij geven advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en bieden hulp bij het structureren van hun Europese distributie. Zij vervullen de rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met de eigen leden, zodat beide partijen nieuwe contacten en contracten kunnen sluiten.

certificaat