Projecten

Date:19 februari, 2019

Distributiecentrum Kaapstadweg, Amsterdam

In het havengebied van Amsterdam, recht tegenover de tevens door Borghese Logistics gerealiseerde distributiecentra van DSV en Rivièra Maison, is een nieuw distributiecentrum ontwikkeld. Fase II beslaat 20.000 m² bedrijfsruimte, 300 m² kantoor en 400 m² mezzanine. Dit project “Kaapstadweg” ligt naast diverse barge-terminals, uitvalswegen A4, A5, A9 en A10, en in de nabijheid van de luchthaven Schiphol.

Vanzelfsprekend voldoet dit gebouw aan alle specifieke eisen die gelden voor logistiek en opslag van goederen. Het BREEAM*** Very Good certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand distributiecentrum is. Fase II is opgeleverd in het vierde kwartaal van 2018. Fase III wordt momenteel gerealiseerd en daarvan is nog 27.070 m² te huur.

De verhuurbrochure van het project Kaapstadweg te Amsterdam vindt u hier.

Op www.kaapstadweg.nl vindt u meer informatie over dit project, net als de laatste brochure.

  • Totale oppervlakte: 67.000 m²
  • Totale oppervlakte fase I: 20.000 m²
  • Totale oppervlakte fase II: 20.700 m²
  • Totale oppervlakte fase III: 27.070 m²

 

Case Study BREEAM | Kaapstadweg II
Nieuwbouw Distributiecentrum, Atlaspark Amsterdam

 

  Gebouwinformatie
Locatie Kaapstadweg 36abcd, 1047 HG Atlaspark Amsterdam
BVO Ca. 20.000 m²
Functie(s) Kantoor/Industrie
Elementen Laad-/Losplatforms, Beplanting
BREEAM-NL score Verwachting: very good
FM Global Approved
Projectgegevens
Opdrachtgever Logistis Amsterdam Harbor
Projectmanager Borghese Logistics – J.J.C. Hogetoorn MSc.
Expert(s) Nelissen Ingenieursbureau BV te Eindhoven, mw. Iris Wijsman
Assessor Build2live te Den Haag, mw, Hannah van der Leij
 

Ontwerpgegevens

Architect MIES architecten te Ede, dhr. M. Richter
Aannemer Pleijsier Bouw te Genemuiden, dhr. S. Van Der Sloot
Installateur(s)

 

E+W installatie: Van Panhuis

Sprinklerinstallatie:  Spie Sprinkler Installaties

Adviseur(s)

 

Duurzaamheid en Milieu: LBP|Sight te Nieuwegein;

Ecologie en Milieu: ECOquickscan te Arnhem

 Projectbeschrijving
Inleiding Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw wordt een nieuw pand op de het Atlaspark gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe distributiecentrum, Fase II is opgeleverd in december 2018.

Het nieuwe distributiecentrum wordt ca. 20.000 m² groot op een kavelgrootte van 33.000 m² en in erfpacht gegeven door het Havenbedrijf Amsterdam. Dit DC zal voldoen aan alle moderne eisen die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

·       distributie centrum 20.000. m² bvo

·       kantoorruimte 300 m² bvo

·       ca 133 parkeerplaatsen voor de auto

·       voldoende parkeerplaatsen vrachtwagens

·       24 laad-/losplatforms

·       4 maaiveld deuren / toegangsdeuren

·       vrije hoogte 12,50 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden en vele toeleveranciers. Het project is gestart op 27 februari 2018, de vergunning is verleend in december 2017 en Fase II is opgeleverd in december 2018.

Ambities Duurzaamheid is een thema dat de wereld verovert. Gelukkig maar. Bij Borghese ervaren we het niet echt als nieuw. Een blik op de lange termijn – lees: de totale levensduur van een gebouw – is voor ons vanzelfsprekend. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om duurzamer te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kan, dat is de vraag, een gebouw blijvend en met minimale belasting voor de omgeving toegevoegde waarde bieden? We hebben vooruitstrevende ideeën en die delen we graag met u.

Bij Borghese delen we onze doelstelling – duurzaam ontwikkelen en bouwen – met anderen. Samen met partners ontwikkelen we nieuwe concepten en onderzoeken we innovaties. Want duurzame gebouwen zouden standaard moeten worden. Zo participeren we in het Dutch Green Building Council. Een onafhankelijke organisatie, die een keurmerk aan het ontwikkelen is voor de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden.

Startpunt voor voor deze ontwikkeling was BREEAM “Good”. Nog voor de start van de bouw is dit door Borghese, gezien onze ambities, verhoogd naar BREEAM “Very Good”.

Speerpunten voor de duurzaamheid waren (en zijn) het energieverbruik en verwarming van het pand door middel van duurzame technologie.

Technische Oplossingen Technische oplossingen waarvoor gekozen is, zijn onder andere:

·       Vloerverwarming;

·       Led verlichting met bewegingssensoren;

·       Oplaadpunten voor elektrische auto’s;

·       Hoge isolatiewaarde van het gebouw

(Rc dak = 6 m²K/W, Rc gevel = 4,5 en Rc wand+vloer = 3,5);

·       ESFR sprinkler installatie.

Al deze oplossingen zijn gekozen met het oog op duurzaamheid en de besparingen die zij op den duur voor onze opdrachtgever opleveren.

Om een laag energieverbruik voor de verwarming van het gebouw te realiseren is de combinatie van een hoge isolatiewaarde en vloerverwarming toegepast. Door het gebruik van LED verlichting met sensoren wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Verwacht geschat jaarverbruik;

·       Gas is 50.000 m³ gas

·       Water s 820 m³ water

·       Electra

o   Verwacht Verlichting Opslag: 300 kWh

o   Buitenverlichting: 26 kWh

o   Kantoorverlichting: 18 kWh

o   Kantine: 13 kWh

o   Transport (deuren, acculaders , hekken): 219 kWh

o   Autolaadpalen: 80 kWh

o   Ventilatie & koeling: 102 kWh

o   Werkplekken kantoor: 36 kWh

o   Sprinklerinstallatie: 10 kWh

Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens twee-wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “very good” en bleek goed haalbaar gedurende het gehele traject.
BREEAM-NL Eenvoudig te behalen credits waren bouwplaats en omgeving (MAN 2) en Afvalmanagement op de bouwplaats (WST 1) waarbij dit punt direct vanaf de start ingezet moet worden en het dan vanzelfsprekend wordt. Daarentegen waren de credits aanwezige planten en dieren op de locatie (LE 3) en Voetgangers- en fietsersveiligheid (TRA 3) lastige credits om te behalen. Deze credits kosten veel tijd, omdat in het basis terrein- en logistieke ontwerp geen rekening gehouden was met de invulling en de benodigde ruimte, die de uitvoering van deze credits nodig hebben. Hierdoor was veel overleg nodig tussen de opdrachtgever en aannemer om te zoeken naar de beste oplossing voor dit project.
 

 

 

Kosten

De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen. Deze kosten worden geïnvesteerd, omdat Borghese van mening is, dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en een prettigere plek levert voor haar medewerkers.
Tip(s) voor volgend project Tijdig besluiten welke BREEAM credits niet nodig zijn, zodat geen onnodige tijd wordt verloren in het proces voor credits die uiteindelijk niet echt nodig zijn. Het is van groot belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen en alle BREEAM informatie aanleveren en met betrokkenen delen.